купить

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівнику підприємства

Головному бухгалтеру

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

    Ми пропонуємо передові програмні рішення для ведення бухгалтерського обліку та управління підприємством на базі систем ІС-ПРО.

  Програмний комплекс ІС-ПРО базується на ряді загальноприйнятих принципів реалізації подібних систем, а також оригінальних рішень, закладених в основу системи.

   Система веде суцільний облік, тобто облік всіх аспектів господарської діяльності підприємства. Для відображення будь-якого факту господарської діяльності в програмі є адекватні засоби опису.

    Система веде безперервний облік, тобто забезпечується реєстрація операції в момент її здійснення. Для цілей бухгалтерського обліку безперервний процес ділиться на облікові періоди, величина яких визначається в програмі.

    Система веде взаємопов'язаний облік, тобто облік, здійснюваний у єдиному полі даних. Всі операції вводяться одноразово. Інформація яка введена одноразово негайно відбивається у всіх необхідних ділянках обліку.

   Система побудована на документарному принципі введення і зберігання інформації. Документ є елементарною інформаційною одиницею системи і засобом зберігання даних.

    Система ІС-ПРО відрізняється широким набором функціональних можливостей.

 

МОЖЛИВОСТІ СИСТЕМИ

Є можливість роботи як зі всією системою в цілому, так і з окремими її частинами.

 

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

 

 • Ведення кошторису витрат організації.

 • Багаторівневий аналітичний облік (КФК, КЕКВ, контрагент, співробітник, договір і т.д.)

 • Облік отриманих асигнувань.

 • Ведення юридичних і фінансових зобов'язань відповідно до наказу Держказначейства.

 • Облік обороту грошових коштів загального та спеціального фондів бюджету.

 • Створення банківських і касових платіжних документів відповідно до постанови НБУ.

 • Ведення касової книги для бюджетних організацій.

 • Можливість ведення мультивалютних рахунків відповідно до наказу Держказначейства.

 • Створення авансових звітів та облік розрахунків з підзвітними особами.

 • Виплата заробітної плати за платіжними відомостями (касовими ордерами)

 • Облік депонованої заробітної плати

 • Формування меморіальних ордерів № № 1,2,3,8,16 відповідно до наказу Держказначейства.

 • Формування місячної, квартальної та річної звітності (баланс, довідка про баланс, форми № № 2,4,5 , 6,7,8,9,15).

 • Формування карток аналітичного обліку відповідно до наказу Держказначейства.

 • Формування книги "Журнал-головна" відповідно до наказу Держказначейства.

 • Оборотно-сальдовий баланс в розрізі аналітики.

 

ОБЛІК ТРУДА ТА ЗАРОАБІТНОЇ ПЛАТИ

 • Ведення картотеки працівників.

 • Ведення різних графіків робіт.

 • Розрахунок нарахувань та утримань.

 • Розрахунок відпускних, лікарняних, премій і матеріальної допомоги.

 • Можливість ведення виплаченої і невиплаченої заробітної плати.

 • Формування розрахунково-платіжних і платіжних відомостей.

 • Можливість перерахунку за минулі періоди в поточному періоді.

 • Можливість нарахування заробітної плати з різних джерел фінансування.

 • Формування і передача платіжних доручень по нарахуваннях на заробітну плату і платежів до бюджету в банк.

 • Формування 5-го меморіального ордера відповідно до наказу Держказначейства.

 • Перерахунок податку на прибуток за рік.

 • Виплата заробітної плати за платіжними картками банків.

 • Розрахунок та підготовка звіту ЄСВ .

 • Дані для форми 1-ПВ.

 • Автоматичне формування довідки "Форма № 1-ДФ.

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

 • Ведення картотеки відповідно до наказу Держказначейства.

 • Оформлення документів руху основних засобів відповідно з формами, встановленими наказом Держказначейств.

 • Розрахунок зносу та переоцінка основних засобів.

 • Проведення інвентаризації відповідно до наказу Держказначейства.

 • Облік придбання та руху основних засобів.

 • Типові форми обліку основних засобів (№ № ОЗ -1,2,3,6,8,9, 10,11,12).

 • Формування меморіального ордера № 9 згідно з наказом Держказначейства.

 

МАТЕРІАЛЬНИЙ ОБЛІК ТА ОБЛІК МБП

 

 • Ведення обліку запасів відповідно до наказу Держказначейства.

 • Картотека складського обліку МШП на складі і в експлуатації.

 • Оформлення документів руху запасів і МБП відповідно до наказу Держказначейства.

 • Облік документів придбання запасів, МБП; внутрішній передачі цінностей та їх списання.

 • Інвентаризація та переоцінка запасів, МБП відповідно до наказу Держказначейства.

 • Формування меморіальних ордерів № № 10,11,12,13 відповідно до наказу Держказначейства.

 

ОБЛІК ДОГОВОРІВ

 

 • Ведення картотеки договорів з постачальниками, підрядниками та замовниками.

 • Календарне планування операцій за договорами.

 • Формування документів на основі договорів.

 • Контроль розрахунків та виконання договорів.

 

РОЗРАХУНКИ з дебіторами і кредиторами

 

 • Картотека обліку взаєморозрахунків.

 • Рахунки оплати та отримання коштів.

 • Формування актів звірки.

 • Формування актів приймання і виконання робіт.

 • Формування меморіальних ордерів № № 4,6,7 відповідно до наказу Держказначейства.

Програма “ ІС-ПРО ” може працювати з різними СКБД, такими як:

 

1. СКБД “Microsoft SQL”.

2. СКБД “ORACLE”.

 

Засоби розробки:

СКБД Pervasive. Язик програмування C++.

 

З питань придбання звертатися

за тел. 050-020-83-80 Гриша Л.А.